PERSONDATA RÅDGIVNING, MODNINGSARBEJDE OG GAP-ANALYSER

Hvordan skal din virksomhed forholde sig til databeskyttelsesloven (GDPR)? Tager jeres it-projekter højde for Privacy by Design og Privacy by Default? Er I ansvarlige for – eller behandler I på vegne af andre virksomheder – persondata? Hvordan udformer man en databehandleraftale? Har I brug for persondata rådgivning?

Vi udfører persondata rådgivning om forhold i forbindelse med overholdelse af databeskyttelsesloven (GDPR), både som forarbejde til erklæringsafgivelse og som en selvstændig ydelse.

En revisorerklæring om overholdelse af databeskyttelsesloven er ikke automatisk en blåstempling af, at alle forhold er i orden. Ved erklæringsarbejdet er det vores opgave at påse, om virksomheder overholder databeskyttelsesloven eller ej.

Derfor er det vigtigt, at I som virksomhed op til erklæringsafgivelsen får tilpasset jeres organisation og jeres systemer, så der ikke vil være væsentlige observationer i erklæringen. I den forbindelse oplever vi ofte, at virksomheder gerne vil have rådgivning og sparring om, hvordan de kan leve op til bestemmelserne i databeskyttelsesloven.

Et forstadie til erklæringsarbejdet kan også være en gap-analyse. Her kortlægger vi i fællesskab jeres nuværende situation, og vurderer den op imod det ønskede resultat. Dermed fastlægges det hul (gap), der skal lukkes, for at virksomheden lever op til databeskyttelsesloven. Ved gap-analysen vil vi give konkrete forslag til, hvilke tiltag der skal indføres i jeres organisation. Herefter kan det egentlige modningsarbejde gå i gang – en proces, vi også assisterer med.

Det kan også være tilfældet, at en virksomhed ønsker rådgivning omkring et specifikt forhold – det kan være alt fra opbevaring af personfølsomme data i en cloud-løsning, eller rådgivning omkring udarbejdelse af politikker relateret til behandling af persondata.

Som it-revisorer med en baggrund indenfor it-branchen og stort kendskab til databeskyttelseslovgivning kan vi rådgive om de forskellige aspekter af databeskyttelsesloven, I som virksomhed kan være underlagt. Vi leverer rådgivning og sparring af høj faglig kvalitet, og tager udgangspunkt i jeres specifikke situation.