NETVÆRK OM PERSONDATA

Indgå i et professionelt netværk om persondata og databeskyttelse.

De kommende ændringer til, hvordan virksomheder og myndigheder skal håndtere persondata – i form af fx skærpede sanktioner, notifikationspligt og krav om DPO – er et af tidens helt store emner. Der er nærmest ingen virksomhed, som er uberørt, da stort set alle brancher håndterer persondata i en eller anden udstrækning, og dermed er ansvarlig for ordentlig databeskyttelse. Den nye persondataforordning er allerede trådt i kraft, men skal først være implementeret den 25. maj 2018.

Men hvordan skal I som virksomhed forholde jer? Hvordan er udviklingen i fastlæggelsen af de krav, der stilles? Og hvordan gør andre med hensyn til at leve op til krav om databeskyttelse?

Som svar på disse overvejelser har vi dannet en ERFA-gruppe om persondata, med henblik på at skabe et netværk for vidensdeling og ideudveksling om persondatalovgivning. Tanken er, at det skal være en blanding af sparring og formidling omkring persondataloven. Som it-revisorer med et væsentligt arbejdsfelt indenfor persondata giver vi selvfølgelig vores faglige input på møderne, ligesom vi vil invitere eksterne til at tale om aktuelle emner. Men vi er lige så interesserede i at facilitere en diskussion om, hvordan virksomheder praktisk kan forholde sig, og hvad ændringerne betyder for dig og din virksomhed.

Møderne foregår under uformelle forhold, hvilket vi synes er den bedste ramme for en åben og levende udveksling af viden, ideer og tanker. Det hele er naturligvis under fuld fortrolighed. Alle deltagere i netværket underskriver en hemmeligholdelsesaftale.

På møderne kan du sparre med andre om emner som:

  • Hvordan håndteres det øgede ansvar, som persondatalovgivningen medfører – og hvilken indflydelse det kan have på politikker og procedurer
  • Hvilke udfordringer har andre virksomheder?
  • Data Protection Officer-rollen (databeskyttelsesrådgiver) – krav, anskaffelse og ansvarsområder
  • Håndtering af samtykke og retten til at blive glemt – og diskussionen om backup-problematikken
  • Privacy by Design og Privacy by Default
  • Ansvar hos dataansvarlig og databehandler
  • Hvordan sikres overblik over datastrømme/dataflow
  • De seneste nyheder omkring implementeringen af lovgivningen
  • Og meget mere – du er selv med til at sætte dagsordenen.

Der afholdes netværksmøde en gang i kvartalet. Datoerne for møderne er disse:

Torsdag d. 22. september 2016

Torsdag d. 12. januar 2017

Torsdag d. 30. marts 2017

Torsdag d. 15. juni 2017

Møderne ligger i tidsrummet 9-13, og inkluderer drikkevarer og frokost.

Medlemskab af netværket gælder for et år ad gangen – et års medlemskab koster 4.000 kr. ekskl. moms. Du kan tilmelde dig via formularen for neden, eller send en mail til Louise på . Hvis du har brug for at høre mere om netværksgruppen først, så ring til Martin på 61 31 00 01 eller send ham en mail på .

Netværket om persondata henvender sig til personer, der er ansvarlige for compliance, databeskyttelse og it-ledelse, og dermed allerede arbejder med persondata – uanset om det er SMV’er, større virksomheder eller det offentlige.

Ja tak – jeg vil gerne tilmeldes netværket om persondata:

Felter markeret med * er obligatoriske