NETVÆRK OM PERSONDATA 2017-18

Indgå i et professionelt netværk om persondata og databeskyttelse.

Databeskyttelsesloven er trådt i kraft 25. maj 2018, og der er nærmest ingen virksomhed, som er uberørt, da stort set alle brancher behandler persondata i en eller anden udstrækning, og dermed er ansvarlig for passende databeskyttelse.

Men hvordan skal I som virksomhed forholde jer? Hvordan er udviklingen i fastlæggelsen af de krav, der stilles? Hvordan gør andre med hensyn til at leve op til krav om databeskyttelse? Og hvordan vedligeholder man sin efterlevelse?

Som svar på disse overvejelser kører vi igen i år vores persondata-netværksgruppe, med henblik på at skabe et netværk for vidensdeling og ideudveksling om databeskyttelse og efterlevelse af databeskyttelsesloven. Er der stor tilslutning, vil der blive oprettet flere netværksgrupper, hvilket også betyder, at der muligvis oprettes netværksgrupper i Jylland eller på Fyn.

Tanken er, at alle medlemmer af netværket skal deltage aktivt. Netværket skal være en blanding af sparring og formidling omkring databeskyttelsesloven medlemmerne iblandt, og dermed vil netværksmøderne omhandle, hvordan virksomheder praktisk kan forholde sig, og hvad ændringerne betyder for dig og din virksomhed. Samtidig får du også adgang til ekspertviden ift. databeskyttelse, og gode sparringspartnere.

Møderne foregår under uformelle forhold, hvilket vi synes er den bedste ramme for en åben og levende udveksling af viden, ideer og tanker. Det hele er naturligvis under fuld fortrolighed. Alle deltagere i netværket underskriver en hemmeligholdelsesaftale. Det vil i øvrigt være muligt at deltage i netværksmødet via Skype, i stedet for fysisk fremmøde.

På møderne og i netværket behandles emner som:

  • Hvordan håndteres det øgede ansvar, som databeskyttelsesloven medfører – og hvilken indflydelse det kan have på politikker og procedurer
  • Hvilke udfordringer har andre virksomheder?
  • Data Protection Officer-rollen (databeskyttelsesrådgiver) – krav, anskaffelse og ansvarsområder
  • Håndtering af samtykke og retten til at blive glemt – og diskussionen om backup-problematikken
  • Privacy by Design og Privacy by Default
  • Ansvar hos dataansvarlig og databehandler
  • Hvordan sikres overblik over datastrømme/dataflow
  • De seneste nyheder omkring implementeringen af lovgivningen
  • Og meget mere – netværksmedlemmerne sætter selv dagsordenen.

Som udgangspunkt afholdes der netværksmøder hver 2. måned. Der sendes mødeindkaldelse ud en måned i forvejen, og deltagerne på det pågældende møde melder tilbage med indlæg til mødet senest en uge efter. For at sikre aktiv deltagelse, så afholdes ikke netværksmøde, såfremt der ikke er modtaget nogen indlæg til mødet. Disse datoer er indtil videre fastlagt for netværksmøder på vores adresse i København:

14. december 2017

15. februar 2018

19. april 2018

14. juni 2018

6. september 2018

8. november 2018

Møderne ligger i tidsrummet 14-16. Det er også muligt at deltage via Skype.

Fokus på netværksmøderne skifter efter ikrafttrædelsen af databeskyttelsesloven til at omhandle vedligeholdelse af efterlevelsen.

Medlemskab af netværket gælder for et år ad gangen – et års medlemskab koster 9.500 kr. ekskl. moms. Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til Louise på . Hvis du har brug for at høre mere om netværksgruppen først, så ring til Jan på 29 39 60 24 eller send ham en mail på .

Netværket om persondata henvender sig til personer, der er ansvarlige for compliance, databeskyttelse og it-ledelse, og dermed allerede arbejder med persondata – uanset om det er SMV’er, større virksomheder eller det offentlige.