BFIH CERTIFICERING – HOSTINGMÆRKET

Brancheforeningen for IT-Hostingvirksomheder i Danmark

Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH) blev stiftet i slutningen af 2011 af en række it-hostingvirksomheder, som havde det ønske at synliggøre deres professionelle og bagvedliggende forretningsgange og systemer i deres virksomheder. Ønsket var at etablere et kvalitetsmærke eller et certifikat, som it-hostingvirksomheder ville kunne opnå ved at leve op til en række krav. Dermed kom der mulighed for en BFIH certificering som et kvalitetsstempel. 

I sommeren 2012 var BFIH-foreningen klar med en certificeringsguide som indeholder en række formelle krav til it-hostingvirksomhederne – samt et navn til certificeringen: Hostingmærket. Et af kravene er, at der i it-hostingvirksomheden årligt skal gennemføres en it-revision baseret på ISAE 3402 (tidligere RS 3411) med reference mod ISO 27002. Andre krav til it-hostingvirksomheden er bl.a. forsikringsforhold, oppetidsmåling mv.

Til brug for BFIH’s godkendelse af medlemsvirksomhedens overholdelse af certificeringskravene, dvs. en BFIH certificering, er der behov for, at en it-revisor årligt bekræfter ovennævnte forhold i en erklæring overfor BFIH’s bestyrelse. Denne erklæring skrives på baggrund af ISRS 4400.

REVI-IT er en del af BFIH’s advisory board

Vi har en god historik blandt mange it-hostingvirksomheder i Danmark, og vi har i den forbindelse rådgivet foreningen i dens etableringsfase. Vi er nu en del af foreningens advisory board, hvor vi dels arbejder med kvalitetsmærkets udvikling og med medlemmernes generelle kvalitetsniveau.

BFIH certificering – og rådgivning hen mod certificering

I kraft af vores efterhånden mangeårige relationer i it-hostingbranchen, har vi opnået en god, praktisk og systematiseret proces for, hvad der skal til for at en it-hostingvirksomhed kan opnå en ISAE 3402-erklæring og dermed også et BFIH-certifikat.

Vi afgiver en række af disse erklæringer, herunder for en række af BFIH’s medlemmer. Vi vil derfor kunne skabe et hurtigt overblik for it-hostingvirksomheder, der overvejer et medlemskab af BFIH, men som er i tvivl om, hvilket niveau virksomheden er på i forhold til BFIH’s krav. I den forbindelse rådgiver vi gerne.

Kontakt Martin Brogaard Nielsen på telefon 61 31 00 01 eller mail for at høre mere.

Produktblade

Du kan læse mere information i vores produktblade: 

Du kan også downloade pdf’er fra ovenstående links.

Vi deltager i udviklingen af internationale standarder hos Dansk Standard. Vi får viden om kommende markedskrav – og er med til at sætte de fingeraftryk, der er vigtige for vores kunder.