14 nov 2016

Status på den kommende persondatalov

Selvom ændringerne til den danske persondatalov først træder i kraft 25. maj 2018, mærker vi allerede nu en øget efterspørgsel og interesse for persondatalovgivning (GDPR) og overholdelse af samme. Vi laver eksempelvis en del gap- og modningsarbejde i samarbejde med vores kunder, som forberedelse på det egentlige erklæringsarbejde. Vi har også mærket en stigning i rådgivningsopgaver og workshops om persondataloven og de kommende ændringer jf. den nye EU-forordning. Hertil kommer det egentlige erklæringsarbejde i forhold til overlevelse af persondataloven.

Vi oplever også, at myndighederne, i form af fx kommuner og regioner, allerede nu stiller større krav til deres leverandører og andre aktører om overholdelse af persondataloven. Dette giver sig eksempelvis til udtryk i krav om erklæringer, eller spørgeskemaer i forhold til behandling af persondata.

Til gengæld er der ikke så meget nyt fra Justitsministeriet. De er stadig i fuld gang med arbejdet med fortolkningen af EU-direktivet, som skal være færdigt Q1 2017. Så mens der er stille fra denne kant, er de danske virksomheder i fuld gang med forberedelserne til lovændringerne.

Det mener vi er en rigtig god idé. Selvom der stadig er halvandet år til, at ændringerne træder i kraft jf. den nye forordning, så tager forberedelsen tid, og det kan kræve omfattende omstrukturering og arbejde at blive compliant med persondataloven.

Som sagt venter vi stadig på den endelige danske tolkning af den vedtagne persondataforordning, men vi forventer ikke større justeringer i forhold til det forventede indhold af lovgivningen; væsentlige sanktioner, krav om DPO, retten til at blive glemt, med videre. Vi følger udviklingen tæt, og opdaterer løbende hjemmesiden, så snart der er noget nyt. Desuden kan du holde dig opdateret via vores nyhedsbreve, hvorfor vi anbefaler en tilmelding.

Hvis du vil læse nærmere om indholdet af den kommende lovgivning og GDPR, så har vi udgivet følgende artikler:

Databehandler: Øget ansvar i kommende lovgivning

DPO – hvad er det, og hvordan får man en?

Forberedelser til den nye persondatalov

Ordlyden af persondata forordningen er vedtaget

Kritik af den kommende EU forordning om persondata

Du kan også læse nærmere i vores persondata-sektion.