30 nov 2017

Netværksgruppe om persondata – stadig ledige pladser

I løbet af december starter næste sæson af vores netværksgruppe om persondata op. Vi har stadig ledige pladser, og du kan nå at tilmelde dig endnu. Se nedenstående link for yderligere information og tilmelding.

Om vores netværksgruppe om persondata

Som sidste år, byder netværksgruppen om persondata på sparring og vidensdeling om efterlevelse af den kommende persondatalov, baseret på GDPR. Der afholdes netværksmøder ca. hver anden måned, hvor deltagerne bl.a. sparrer om status på implementering af lovgivningen, hvordan den efterleves, og hvad næste skridt er ifm. efterlevelsen.

Den nye databeskyttelseslov træder i kraft 25. maj 2018, og netværksgruppen fortsætter naturligvis efter indtrædelsen, da det stadig vil være relevant for eksempel med sparring omkring hvordan man eksempelvis vedligeholder efterlevelse; opbygger et fornuftigt årshjul, sikrer, at politikker og procedurer holdes opdaterede, med videre.

Som noget nyt i år er der mulighed for at deltage i netværksmøderne via Skype, såfremt man ikke har mulighed for eller lejlighed til at møde fysisk op på vores adresse i København. Hvis der er nok tilslutning, vil der også blive oprettet en (eller flere) netværksgrupper om persondata i Jylland.

Yderligere information og tilmelding

Du kan læse mere om netværksgruppen om persondata og tilmelde dig til den via dette link.

Netværksgruppe om persondata