VI SAMARBEJDER MED ALLE

Det er et led i vores strategi, at vi skal kunne fungere som it-revisorer dels ved selvstændige erklæringsafgivelser, men også som underleverandører til andre revisorer, hvor vi dermed supplerer med kompetencer, og giver revisionsvirksomheder mulighed for at tilbyde deres kunder et større udbud af ydelser og rådgivning. 

Det er vigtigt for os som it-revisorer at kunne levere assistance til et bredt marked – kun begrænset af revisorloven. Derfor er vores organisation opbygget således, at der ikke er sammenfald eller vidensdeling mellem kunde- og samarbejdspartnerdatabase – eller arbejdsmateriale – mellem REVI-IT og REVI-IT’s ejere og bestyrelse. Dette er for at sikre, at vi kan agere og navigere mellem konkurrerende revisionsvirksomheder.

Vi har opbygget et samarbejdsgrundlag, som er en pakke af ydelser centreret omkring at levere it-revisions- og it-rådgivningskompetence til vores samarbejdspartnere. Partnerprogrammer kan naturligvis tilpasses individuelt, men de typiske ydelser er sammensat således:

 • Gennemgang af generelle it-kontroller og applikationskontroller (revisionsstandard (ISA) 315 og 330)
 • Revisionserklæringer omkring specifikke it-driftsforhold (revisionsstandard (ISAE) 3000)
 • Revisionserklæringer omkring forretningsservice (revisionsstandard ISAE 3402)
 • Hotline-assistance til revisionsvirksomhedens revisorer ved specifikke spørgsmål inden for it-revision
 • Kursusaktivitet, hvor revisionsvirksomhedens medarbejdere modtager en halv- eller heldagskursus i generel it-revision
 • Artikelsamling til revisionsvirksomhedens hjemmeside omhandlende it-sikkerhed mv.
 • Tjekskemaer til gennemgang af generelle it-kontroller, således at revisionsvirksomhedens egne revisorer kan gennemføre indledende it-revision.

Vedrørende erklæringsafgivelser efter revisionsstandard 3000, har vi som it-revisorer konkret erfaring med:

 • Databeskyttelsesloven (GDPR) – tidligere persondataloven med tilhørende sikkerhedsbekendtgørelse 
 • MS VPA (revisorerklæring til Microsoft Ltd. ifm. Microsoft Vendor Privacy Assurance Program)
 • AMS (revisorerklæring til den danske Arbejdsmarkedsstyrelse ifm. Anden Aktørs adgang til Arbejdsmarkedsportalen)
 • OIS (Den Offentlige Informations Server – revisorerklæring til Erhvervs- og Byggestyrelsen ifm. datadistributørs adgang til OIS)
 • Erklæringer vedrørende specifikke applikationer eller kontraktuelle forhold

Vi rådgiver desuden om it-ledelse, overholdelse af gældende lovgivning (fx databeskyttelsesloven/GDPR), og relaterede emner. 

For yderligere information omkring samarbejde, kontakt Martin Brogaard Nielsen på 

Find ud af mere

Du kan læse mere information om vores forskellige ydelser her

Vi har også en samling af produktblade, hvor du kan læse nærmere og downloade pdf’er. 

Særligt kan disse måske være af interesse:

Under artikler finder du nyheder og artikler fra vores verden.