KVALITET

REVI-IT A/S er en statsautoriseret revisionsvirksomhed og er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Revireg. Som statsautoriseret revisionsvirksomhed er vi underlagt revisorlovgivningen, hvilket bl.a. gør, at vi skal have et internt kvalitetssikringssystem, og at vi skal vurdere vores habilitet, førend vi påtager os en opgave mv. Med andre ord: Vi påtager os ikke en opgave, som vi ikke kan løse – og det vi siger, er helt uafhængigt af leverandørinteresser.

Vi er senest i efteråret 2011 og 2013 blevet kvalitetskontrolleret af Revisortilsynet, og er godkendt uden anmærkninger.

Vi er herudover i besiddelse af den lovpligtige revisoransvarsforsikring.

Nationale og internationale standarder

Fælles for alt vores arbejde er, at vi benytter os af nationale og internationale standarder for, hvordan revisor skal agere og tilgå en opgave. For gennemgange af generelle it-kontroller og applikationskontroller benytter vi revisionsstandarderne ISA 315 og ISA 330, som begge er bundet op på internationale revisionsstandarder (International Standard on Auditing – ISA). 

Vi benytter herudover ISAE 3402, som er afløser for den danske RS 3411, der vedrører erklæringsafgivelse i forbindelse med kontrollers udformning hos fx et datacenter, en applikation eller en hostingvirksomhed.

Som referenceramme for disse standarder benytter vi Dansk Standard 484 samt ISO 27000-familien (herunder ISO 27001 og ISO 27002).

Vi er både statsautoriserede revisorer og certificerede it-revisorer (Certified Information System Auditor – CISA, samt Certified in Risk and Information Systems Control – CRISC). Vi her herudover godkendt af FE/PET (Forsvarets Efterretningstjeneste/Politiet Efterretningstjeneste) til ‘Hemmeligt’.

Herudover har vi erfaring med både intern it-drift, rådgivning, GDPR og revisorrollen – alt præsenteret på en pragmatisk facon.