OM OS

REVI-IT A/S er en statsautoriseret revisionsvirksomhed stiftet i 2007, hvis kerneydelse er måling af virksomheders it-organisationer og compliance.

Men vi arbejder også med at kommunikere om og rådgive inden for regulatoriske forhold (databeskyttelsesloven/GDPR, sundhedslov mv.), rammeværk inden for it-processer (ISO 2700x, ITIL, osv.), IT Governance og it-ledelsesrådgivning. Vi leverer både direkte til markedet, via samarbejdspartnere, og fungerer også som underleverandør til finansielle revisorer.

Vi skaber værdi for vores kunder ved at hjælpe med at etablere frameworks for en stærk og stabil it-organisation; rådgivning omkring efterlevelse af relevant lovgivning, og afgivelse af erklæringer (ISAE 3402, ISAE 3000), der fungerer som et kvalitetsstempel af jeres virksomhed over for eksisterende og potentielle kunder. Vi hjælper også med gap-analyser og modningsarbejde.

En af vores specialkompetencer er persondataloven og  EU-databeskyttelsesforordningen (GDPR), hvor vi leverer rådgivning og erklæringsarbejde, og desuden afholder netværksmøder, workshops og seminarer.

Vi lægger vægt på en tæt dialog og en tilgang i øjenhøjde til vores kunder. Det skaber en god, løbende sparring, som sikrer et værdifuldt udbytte af arbejdsprocessen. Vi går den ekstra mil for at yde god service, og vi giver os tid til at sætte vores kunder grundigt ind i tingene.

Vi er medlem af Dansk Standards ISO-board for ISO2700x-familien, og deltager i udviklingen af internationale standarder.

Vi er også medlem af Dansk Forening for Persondataret, hvor vi deltager i arbejdet med etablering af rammer, informationsdage mv.

REVI-IT ledes af it-revisor, CISA, CIPP/E og CRISC Martin Brogaard Nielsen, der har erfaring dels fra det revisorfaglige miljø og dels fra det it-tekniske miljø.

Læs mere om

  • Vores kvalitetsstyringsprincipper
  • Vores kunder, som både tæller helt små og helt store kunder – inden for mange brancher
  • Vores partnerprogram, som er henvendt til revisorer og andre rådgivere, og hvor vi kan levere vores ydelser i vores samarbejdspartneres navn.

Vi har udarbejdet et partnerprogram, som nærmere beskriver, hvordan vi leverer it-revision som underleverance til pt. 32 danske revisionsvirksomheder. Se mere under samarbejde.

Vi er både statsautoriserede revisorer og certificerede it-revisorer (Certified Information System Auditor – CISA, samt Certified in Risk and Information System Control – CRISC). Vi er herudover godkendt af FE/PET (Forsvarets Efterretningstjeneste/Politiet Efterretningstjeneste) til ‘Hemmeligt’.

Som statsautoriseret revisionsvirksomhed opbygger og vedligeholder REVI-IT et internt kvalitetsstyringssystem, der sikrer, at alle opgaver udføres i overensstemmelse med den danske revisorlov.

diplom_5x5cm_01

Vi deltager i udviklingen af internationale standarder hos Dansk Standard. Vi får viden om kommende markedskrav – og er med til at sætte de fingeraftryk, der er vigtige for vores kunder.