14 nov 2017

Cookies: Nye retningslinjer for offentlige myndigheder

Der er kommet retningslinjer for kommuner og offentlige institutioners brug af cookies. Retningslinjerne er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

Tidligere undersøgelser har vist, at der har været et behov for retningslinjer og vejledninger indenfor området – og både KL, Danske Regioner og flere kommuner har efterspurgt disse retningslinjer.

Nu er de kommet, og formålet med retningslinjerne er endnu et skridt på vejen i målsætningen om, at borgerne skal være trygge ved brugen af offentlige institutioners websites. Retningslinjerne for de offentlige institutioner drejer sig om, hvordan institutionerne bør bruge cookies, værktøjer og sociale meder til for eksempel at indsamle statistik og anden information. Retningslinjerne skal også øge bevidstheden og opmærksomheden blandt offentlige myndigheder, så borgernes sikkerhed ved anvendelse af offentlige hjemmesider øges.

Opsummering af retningslinjerne for cookies

Erhvervsstyrelsen beskriver de tre hovedprincipper i retningslinjerne således:

1. Brugervenlig anvendelse af sociale medier
Fx del-knapper og lignende
Offentlige myndigheder bør integrere sociale medier på deres hjemmeside, således at der først sættes cookies, når en bruger aktivt vælger at interagere med det sociale medie.

2. Hensigtsmæssig brug af værktøjer
Fx webstatistik, -funktionalitet, -design og lignende
Offentlige myndigheder bør nøje overveje, hvilke webværktøjer de anvender, således at den fulde kontrol over data bevares.

3. Tracking-frie zoner
Offentlige myndigheder bør have trackingfrie zoner på deres hjemmesider, således at brugerne har adgang til selvbetjeningsløsninger eller almindelig information om åbningstider uden at skulle acceptere cookies til tracking.

Læs Erhvervsstyrelsens og Digitaliseringsstyrelsens folder her.