25 maj 2017

Justitsministeriets nye betænkning ift. databeskyttelsesforordningen

Persondatalov: For nyligt offentliggjorde Justitsministeriet deres 1.300 sider lange betænkning om, hvordan EU-forordningen i forhold til databeskyttelse skal implementeres i dansk ret.

Justitsministeriets betænkning

Betænkningen beskriver hvordan de nye regler skal tolkes i dansk lovgivning, og hvilke ændringer det medfører til den eksisterende persondatalov. Ændringerne til den eksisterende persondatalov træder i kraft 25. maj 2018. Langt hen ad vejen modsvarer forordningen de allerede eksisterende krav i den nuværende persondatalov, men på enkelte områder er der ændringer og nye krav.

Justitsministeriets betænkning giver desuden svar på en del spørgsmål, og vil desuden danne basis for det videre arbejde med lovforslag og vejledninger. I den nærmeste fremtid vil der derfor blive udgivet en række vejledninger i forhold til forståelsen af EU-forordningen. Der afholdes desuden stormøde 13. juni 2017 i København, hvor de centrale konklusioner i betænkningen præsenteres.

Med offentliggørelsen af betænkningen er vi nu et skridt nærmere den endelige udformning af den kommende persondatalov. Vejledninger og lovforslag forventes at udkomme i løbet af efteråret 2017.

Hvad skal man gøre nu?

Vi anbefaler, at danske virksomheder allerede nu går i gang med at afdække, hvordan de skal forholde sig til ændringerne til lovgivningen, og hvilket arbejde der skal gøres op til, at ændringerne træder i kraft. Vi kan hjælpe med at forberede din virksomhed på ændringerne, og byder gerne på en kop kaffe til en uforpligtende snak om jeres situation.

Læs Justitsministeriets betænkning og se planen for vejledninger her.

Illustration of an European Union long shadow flag with a lock pad