30 maj 2018

Faglig Dag 2018: Sådan gik det

I går afviklede vi Faglig Dag 2018: GDPR – fra projekt til dagligdag, og vi er meget glade for det flotte fremmøde.

Peter Fogh Knudsen fra Datatilsynet åbnede dagen med at fortælle om status for Datatilsynet, og hvordan de kommer til at agere i den nærmeste fremtid, med lidt fokus på de skærpede sanktioner i databeskyttelsesloven, og om det tilsyn, der vil blive ført i fremtiden.

Dette blev efterfulgt af Rasmus Theede, som bl.a. belyste baggrunden for GDPR, og hvorfor det er en god idé med opdateret lovgivning. Han fortalte også om sine erfaringer fra større danske virksomheder, og belyste hvordan databeskyttelse er på dagsordenen i Danmark.

Efter frokost var der en lidt mere praktisk orienteret blok, om praktisk erfaring fra danske virksomheder og deres GDPR-efterlevelse. Vores egen Jan Berg fortalte om sine erfaringer fra 50 danske virksomheder og hvad de typiske udfordringer er. Herefter fortalte Jakob Heidelberg fra Improsec om en konkret sikkerhedshændelse hos en virksomhed, og gav råd til, hvordan virksomheder kan forebygge sikkerhedshændelser. Til sidst fortalte Jonas Bødker-Iversen fra Kvist & Jensen om, hvordan en finansiel revisor ser på GDPR, og hvordan de agerer, hvis der er mangler ift. efterlevelsen.

Næste punkt på programmet var Christian Lausen Kongshave og Martin Brogaard Nielsens oplæg om GDPR ift. ISO 27001. Her var hovedbudskabet, at der sagtens kan mappes mellem GDPR og ISO 27001, og at det er vigtigt ikke at køre projekter i siloer. Det er en fordel at samle efterlevelsen, så ledelsen kan uddelegere.

Men det handlede ikke kun om GDPR på dagen – som sidste oplæg på dagen fortalte Martin Glarvig fra Geomatic om ePrivacy-forordningen og om markedsføring samt cookies. Den kommende ePrivacy-forordning kan bringe udfordringer med sig.

Hent dagens præsentation

Du kan downloade den samlede præsentation fra dagen via dette link.
Martin velkomst Jonas Martin Glarvig Jakob Jan Foyer stemning Datatilsynet Christian og Martin Rasmus