24 maj 2017

Faglig Dag 2017: Meget stor tilslutning

Vi er stolte over og taknemmelige for den store interesse for vores Faglig Dag 2017: “Nedtælling til ny persondatalov”. Lige nu har vi mere end 125 tilmeldinger, og der kommer stadig flere ind. Dermed bliver Faglig Dag 2017 vores største arrangement til dato.

Vi har også fået det sidste oplæg på plads. Peter Blume, medlem af Datarådet, professor ved Det Juridiske Fakultet, og medlem af ekspertreferencegruppen i Justitsministeriets forberedelse af Betænkning 1565 om Den generelle Databeskyttelsesforordning, vil fortælle om status på implementeringen af EU-forordningen om databeskyttelse og de udfordringer, der er forbundet hermed.

Vi glæder os til at se deltagerne 12. juni. Hvis du ikke har nået at tilmelde dig endnu, kan du stadig nå det – tilmeldingsfristen er 26. maj kl. 12.00. Du kan tilmelde dig her.