20 nov 2017

Datatilsynets nye vejledning om samtykke

Databeskyttelsesloven: Datatilsynet har udgivet endnu en vejledning om forhold relateret til den kommende databeskyttelseslov (GDPR). Denne gang omhandler vejledningen samtykke ifm. behandling af persondata. Indhentning af samtykke fra den registrerede er et af flere retlige grundlag, som den dataansvarlige kan bruge til at behandle personoplysninger.

For dem, hvor det er relevant at basere sin behandling af persondata på samtykke, er denne vejledning særdeles nyttig.

Indholdet af vejledningen

Vejledningen fremstiller Datatilsynets tolkning på de lidt mere stramme regler, som GDPR lægger op til, sammenlignet med den nuværende lovgivning. I vejledningen findes desuden en kort introduktion til reglerne om samtykket som behandlingsgrundlag efter databeskyttelsesforordningen, og den giver en række eksempler på brugen af samtykke. Den forklarer blandt andet, hvornår der foreligger et gyldigt samtykke, og hvad retsvirkningerne er, hvis det skal trækkes tilbage. Desuden indeholder vejledningen en tjekliste, der kan bruges af fx dataansvarlige som en rettesnor for, om man er på linje med kravene i databeskyttelsesforordningen.

Du kan læse vejledningen her.