Kategori Behandling og opbevaring af data

12 jul 2018

Fælder ved databehandleraftaler: Tilsyn

Tilsyn med databehandler: Det er ikke nogen hemmelighed, at vi modtager mange databehandleraftaler, som er baseret på skabeloner. De kommer fra bl.a. Datatilsynet, advokathuse og...
Læs mere
16 jan 2018

Databeskyttelsesdagen 2018: Vi er sponsorer

Databeskyttelsesdagen 2018: Fredag d. 26. januar afholdes Databeskyttelsesdagen for syvende gang, og med den nært forestående ikrafttrædelse af databeskyttelsesloven 25. maj 2018, er dagen mere...
Læs mere
20 nov 2017

Datatilsynets nye vejledning om samtykke

Databeskyttelsesloven: Datatilsynet har udgivet endnu en vejledning om forhold relateret til den kommende databeskyttelseslov (GDPR). Denne gang omhandler vejledningen samtykke ifm. behandling af persondata. Indhentning af...
Læs mere
2 okt 2017

Datatilsynets DPO-vejledning

DPO-vejledning: Datatilsynet har udgivet en vejledning om databeskyttelsesrådgivere (DPO). Denne DPO-vejledning er interessant, da Datatilsynet udtaler, hvilke brancher og typer af virksomheder, som skal og...
Læs mere
28 apr 2017

God skabelon til databehandleraftale

Mange virksomheder har behov for at udarbejde en databehandleraftale, og vi oplever en stor efterspørgsel efter en standard for, hvordan en sådan aftale kan udformes. Vi...
Læs mere
14 nov 2016

Status på den kommende persondatalov

Selvom ændringerne til den danske persondatalov først træder i kraft 25. maj 2018, mærker vi allerede nu en øget efterspørgsel og interesse for persondatalovgivning (GDPR)...
Læs mere
26 feb 2016

Logning: En brutto-log er ikke nok

Debatten om Justitsministeriets kommende lovforslag til sessionslogning er i fuld gang. Vi har som virksomhed ingen holdning til et politisk spørgsmål som dette, men vil...
Læs mere
26 okt 2015

Stormen om Safe Harbour

I begyndelsen af oktober blev den såkaldte Safe Harbour-aftale underkendt ved EU-domstolen. Med den beslutning blev opbevaring af persondata i USA stemplet som ’usikkert’, hvilket...
Læs mere
19 okt 2015

Ny sundhedsdatastyrelse på vej

Efter sager om fejlagtig håndtering af sundhedsdata, som fx DAMD-skandalen, har regeringen nu besluttet at danne en styrelse for sundhedsdata. For at skabe denne styrelse...
Læs mere
5 maj 2014

Adgang til vores data?

Et indlæg i debatten om at det rent faktisk kan lade sig gøre, at styre adgang til data. Men det handler om at tage stilling....
Læs mere
21 okt 2012

Overvågning og logning

Den gode grund til at overvåge sine it-systemer. Mange tænker på det – få gør for alvor noget ved det. De fleste it-folk kender nok til...
Læs mere
22 feb 2012

It og lovgivningen

En kort gennemgang af dansk it-lovgivning. En række lovgivninger styrer, hvordan it og data anvendes i Danmark. Flere af lovene er skrevet, før internettet blev...
Læs mere
16 jan 2012

Danske virksomheders brug af it i 2011

It-sikkerheden i danske virksomheder er steget. Hvert år siden 1998 har Dansk Statistik taget pulsen på danske virksomheders brug af it. Den seneste rapport, som blev...
Læs mere
23 dec 2011

Bogføringsloven og opbevaring af data

Lempelse muligvis på vej! Bogføringsloven har en række bestemmelser om hvor og hvordan regnskabsmateriale skal opbevares. I loven er det anført, at data skal befinde...
Læs mere
11 dec 2011

Personfølsomme data

Brug af personfølsomme oplysninger skal registreres. Kender du persondataloven? Persondataloven – eller registerloven, som den tidligere omtaltes – er den lov, der handler om behandling af...
Læs mere
18 okt 2011

Smartphones og sikkerhed

Smartphone og sikkerhed rimer ikke på hinanden. Smartphones er jo i ordets egentlige forstand mobile, og vi har dem med alle vegne. For mange virksomheder...
Læs mere
18 okt 2009

Sikkerhed og CPR-numre

Vi har alle et CPR-nummer, men alligevel er der nogle, der ønsker flere end sit eget – og det kan man egentlig godt forstå, hvis...
Læs mere