OM OS

REVI-IT er en statsautoriseret revisionsvirksomhed, der udelukkende arbejder med it-revision og beslægtet rådgivning.

REVI-IT blev stiftet i 2007 og har siden da ageret som statsautoriseret revisionsvirksomhed, der alene koncentrerer sig om it-revision og it-ledelsesrådgivning. REVI-IT fungerer typisk som underleverandør til revisorer, der i forbindelse med den ordinære revision benytter vores specialkompetence i deres arbejde. REVI-IT leverer herudover erklæringer direkte til markedet og leverer almindelig rådgivning inden for it-ledelse; både via samarbejdspartnere, men også direkte til en lang række danske virksomheder.

REVI-IT ledes af it-revisor, CISA og CRISC Martin Brogaard Nielsen, der har erfaring dels fra det revisorfaglige miljø og dels fra det it-tekniske miljø.

Læs mere om

  • Vores kvalitetsstyringsprincipper
  • Vores kunder, som både tæller helt små og helt store kunder – inden for mange brancher
  • Vores partnerprogram, som er henvendt til revisorer og andre rådgivere, og hvor vi kan levere vores ydelser i vores samarbejdspartneres navn.

Vi har udarbejdet et partnerprogram, som nærmere beskriver, hvordan vi leverer it-revision som underleverance til pt. 32 danske revisionsvirksomheder. Se mere under samarbejde.

Vi er både statsautoriserede revisorer og certificerede it-revisorer (Certified Information System Auditor – CISA, samt Certified in Risk and Information System Control – CRISC). Vi er herudover godkendt af FE/PET (Forsvarets Efterretningstjeneste/Politiet Efterretningstjeneste) til ‘Hemmeligt’.

Som statsautoriseret revisionsvirksomhed opbygger og vedligeholder REVI-IT et internt kvalitetsstyringssystem, der sikrer, at alle opgaver udføres i overensstemmelse med den danske revisorlov.

diplom_5x5cm_01

Vi deltager i udviklingen af internationale standarder hos Dansk Standard. Vi får viden om kommende markedskrav – og er med til at sætte de fingeraftryk, der er vigtige for vores kunder.